Vývoj programů Modrá úsporám - Dešťovka - Nová zelená úsporám

V současné době je realizován dotační program Nová zelená úsporám, který nahradil již ukončený program Modrá úsporám. Program Nová zelená úsporám je také zaměřený na nízkoenergetická opatření pro rodinné a bytové doby. I v rámci tohoto programu je možné získat finanční příspěvky na zachytávání a následné využívání dešťové vody. Podmínkou pro získání dotace v rámci opatření Dešťovka – dešťová a odpadní voda je kombinace se zateplením, výměnou a instalací zdrojů energie nebo novostavbou. Aktuální podmínky jsou k dispozici na webu Nová zelená úsporám

Modrá úsporám byl pracovní název dotačního programu určeného domácnostem na hospodaření s dešťovou vodou. Pracovní název vznikl díky podobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám podporujícímu zateplování domů. Spuštění dotačního programu bylo podmíněno úspěšností programu Chytrá obec, který přispíval k udržení vody v obcích. Zahájení Modrá úsporám se původně předpokládalo až na druhou polovinu roku 2017, realizace až v roce 2018.

Celý nápad zadržování srážkové vody vznikl jako reakce na nedostatek vody v letních měsících. Ministra životního prostředí Richarda Brabce obzvláště znepokojil extrémní úbytek vody v létě roku 2015. Extrémně suché léto, kdy byl mnohde vyhlášen zákaz zalévání zahrad a rostlin, ukázalo, že česká krajina ztrácí svou schopnost zadržovat dešťovou vodu. „Naše zemědělská půda má více jak 3,5 milionu hektarů, kdyby byla schopna držet vodu, tak by ji udržela 9 miliard kubických metrů. Skutečnost je však pouhých 8 miliard,“ říká v pořadu Rozstřel ministr.

„Jde o to, naučit lidi zadržovat dešťovou vodu a ukázat jim, že to smysl má,“ vyzývá.

K této problematice se vyjádřil i Český hydrometeorologický ústav, který cíle dotačního programu na hospodaření s dešťovou vodou podporuje: „Nemáme tolik vody, abychom s ní mohli plýtvat nebo se o ni nestarat.“ Voda se tak stává čím dál tím vzácnější komoditou. Lidé nevyužívají možnost dešťové vody a při zavlažování zahrady je pro ně pohodlnější zalévat z hadice.

Modré dotace měly za hlavní cíl omezení plýtvání vodou. Mezi občany se mělo rozdělovat několik set milionů korun, které šli z rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Program byl rozdělený do čtyřech kategorií, které se lišily i výší dotace. Předpokládalo se, že druhá vlna dotací začne od 7. září 2017. Návrh dotací na podzemní plastové nádrže na dešťovou vodu měl být až 50%, fixní část dotace byla až 30 000Kč + 3 500Kč/m3 nádrže. Dotace na dešťovou vodu se nevztahovaly vztahovat na sudy a vany, které lidé na zahrádkách běžně mají, dále na chataře a chalupáře.

Mezi další opatření ministerstva patří i zakládání malých vodních nádrží, jezírek, tůní či mokřadů, revitalizace a realizace koryt vodních toků, různých travních pásů, zatravňovacích dlaždic nebo štěrkových trávníků, a to především ve městech, kde je země zalitá nevzhlednými betonovými plochami.

LIDÉ A NÁZORY

Veškeré novinky o dotacích najdete na našem Facebooku! Označte naši stránku jako „To se mi líbí“ a nic Vám neunikne.